Bạn đang ở mục Thể lệ Kế hoạch Tổ chức Hội thi “thiếu nhi kể chuyện theo sách” lần thứ II năm 2013

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “thiếu nhi kể chuyện theo sách” lần thứ II năm 2013

Email In PDF.
    LĐLĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /KH-NVH                                  Quy Nhơn, ngày    tháng     năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “thiếu nhi kể chuyện theo sách” lần thứ II năm 2013

          1- Mục đích – Yêu cầu

- Phát động rộng rãi trong các em về phong trào đọc sách và thi kể chuyện theo sách.

- Giáo dục, vun đắp cho các em tình yêu quê hương đất nước, tình cảm đạo đức cao đẹp về Bác Hồ, ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, ý thức tập thể, tinh thần tương thân, tương ái, giáo dục cho các em về gương người tốt việc tốt, tránh các thói hư, tật xấu.

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn.

- Thông qua hội thi, rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong và ngoài trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. - Hội thi là môi trường tạo cơ hội cho các em thiếu nhi bộc lộ năng khiếu, kỹ năng về kể chuyện, thuyết trình trước đám đông.

          - Hội thi là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.

- Quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi  tập cho các em tính tích cực, chủ động trên tinh thần vui tươi, lành mạnh.

2-  Chủ đề: “Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách ”

3- Đối tượng tham gia thi:

Tất cả các em thiếu nhi từ 5 đến 11 tuổi thuộc các trường tiểu học và trường mầm non, con em thuộc đối tượng con thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, con em cán bộ, công nhân viên chức, lao động đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định .

- Nhóm A : thiếu nhi lứa tuổi mầm non, mẫu giáo, lớp 1

- Nhóm B : Thiếu nhi lứa tuổi lớp 2, 3, 4, 5( Học sinh tiểu học)

4- Nội dung thi:

+ Những câu chuyện tham gia thi là những câu chuyện hoặc những mẩu chuyện đăng trong sách báo, tạp chí được phép lưu hành phù hợp với lứa tuổi có tác dụng giáo dục về đất nước, con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc…

+ Những câu chuyện về Bác Hồ, các danh nhân văn hóa, các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

* Lưu ý: không được kể chuyện nước ngoài

5- Đơn vị tổ chức: Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Bình Định phối hợp cùng sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Bình Định; sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

6- Thời gian tổ chức:  

- Dự kiến vào ngày 05/6/2013

7- Tổ chức, thực hiện:

7.1- Ban tổ chức và Ban giám khảo.

* Ban tổ chức:

- Đại diện Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định.

- Đại diện sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Bình Định.

- Đại diện sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

* Ban Giám khảo:  sẽ do Ban tổ chức thành lập và công bố sau.

7.2- Công tác thực hiện:

- Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Định: Triển khai kế hoạch đến các trường tiểu học và trường mầm non trong tỉnh.

- Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí tổ chức.

- Nhà Văn hóa: chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu và một phần kinh phí.

8- Quy định về cách tính điểm:

* Thang điểm ( 10 điểm ):

+  Nội dung ( 5 điểm )

- Chủ đề ( 1điểm ) : Bài dự thi phải theo thông báo của Ban tổ chức

- Xuất xứ ( 1 điểm ) : Giới thiệu bài kể đã đọc ở tài liệu nào? Tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Nội dung bài kể ( 2 điểm ) : Phải phù hợp với lứa tuổi học sinh

- Rút kinh nghiệm cho bản thân (1 điểm)

Hình thức ( 5 điểm )

- Câu giọng kể ( 4 điểm ): Ngắt câu đúng, phát âm chuẩn, rõ ràng, mạch lạc, súc tích. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể

- Minh họa ( 1 điểm ) : phụ họa chỉ nhằm làm tăng thêm hiệu quả thể hiện của thí sinh kể chuyện chính. Nếu phần minh họa không gắn với nội dung bài kể hoặc không thể hiện được nội dung lời kể…. thì không được tính điểm phần minh họa.

*  Lưu ý: Thời gian cho mỗi câu chuyện không quá 7 phút.

9- Cơ cấu giải thưởng :

+ Nhóm A:

- 01 Giải nhất :                                  Giấy khen + 1.000.000 đồng

- 02 Giải nhì:                                     Giấy khen + 700.000 đồng/giải

- 05 Giải ba:                                  Giấy khen + 500.000 đồng/ giải

- 20 Giải khuyến khích :                                    300.000 đồng/ giải

+ Nhóm B:

- 01 Giải nhất:                                   Giấy khen + 1.000.000 đồng

- 02 Giải nhì:                                  Giấy khen + 700.000 đồng/giải

- 05 Giải ba:                                 Giấy khen  + 500.000 đồng/ giải

- 20 Giải khuyến khích                                      300.000 đồng/ giải

* Tổng chi phí giải thưởng: 21.800.000đ

( Hai mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

10 -  Kinh phí tổ chức:

- Từ nguồn kinh phí tài trợ.

- Từ nguồn chi hoạt động nghiệp vụ của Nhà Văn hoá Lao động.

- Từ nguồn kinh phí của đơn vị phối hợp.

11 - Thời hạn và địa điểm nhận đăng ký:

- Thời hạn đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2013( theo mẫu). Truy cập website http:// nvhldbinhdinh.com.vn

MẪU ĐĂNG KÝ THI THIẾU NHI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

1- Họ và tên: ………………………………………………………………….

2- Học sinh Lớp:…………Trường:…………………………………………..

2- Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..

3- Số Điện Thoại:…………………………………………………………….

4- Câu chuyện kể: ……………………………………………………………..

5- Tác giả:………………………………………………………………….

Nơi nhận đăng ký: Phòng Nghiệp vụ, Văn hoá, Thể thao Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định - số 86 Lê Duẩn – TP Quy Nhơn. ĐT: 056 370 1219 hoặc DĐ: 0935535566 ( chú Viễn)

Trên đây là kế hoạch hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách lần thứ II năm 2013. Trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc Ban tổ chức sẽ linh động chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

-LĐLĐ tỉnh ( thay báo cáo);

- UBND tỉnh (thay báo cáo)

- Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định (phối hợp)

- Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định (phối hợp)

- Nhà tài trợ cuộc thi

- Lưu VT và các phòng chuyên môn nghiệp vụ                                               Nguyễn Thành Thư


Left direction
alt
alt
alt
alt
Right direction