Bạn đang ở mục Thể lệ Kế hoạch Tổ chức thi thiếu nhi vẽ tranh lần thứ III - Năm 2013 Chủ đề: “An toàn giao thông” và “Biển đảo Tổ quốc ta”

Kế hoạch Tổ chức thi thiếu nhi vẽ tranh lần thứ III - Năm 2013 Chủ đề: “An toàn giao thông” và “Biển đảo Tổ quốc ta”

Email In PDF.
   LĐLĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /KH-NVH                                                                                     Quy Nhơn, ngày    tháng     năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi thiếu nhi vẽ tranh  lần thứ III  - Năm 2013

Chủ đề: “An toàn giao thông” và “Biển đảo Tổ quốc ta”

     I/ Mục đích, ý nghĩa:

- Nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè 2013, giúp các em thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật; đồng thời phát hiện những mầm xanh năng khiếu và định hướng cho gia đình, nhà trường, xã hội có sự quan tâm cần thiết đối với các em.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong thiếu nhi, học sinh, qua đó giúp các em bày tỏ được ý tưởng, suy nghĩ của mình qua tranh vẽ.

- Giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức cho các em thiếu nhi về chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

- Là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.

II/ Chủ đề và quy mô cuộc thi:

1. Chủ đề “An toàn giao thông” và “ Biển đảo Tổ quốc ta”

2. Qui mô cuộc thi: Toàn tỉnh.

III/ Công tác tổ chức:

    1/ Đơn vị tổ chức: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định phối hợp cùng Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

    2/ Thời gian tổ chức:

     - Vòng loại:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2013.

     - Vòng chung kết: Dự kiến vào ngày 30/6/2013.

         3/ Ban tổ chức :

          - Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh.

     - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh;

     - Đại diện Sở Lao động Thương Binh và Xã Hôi tỉnh;

     - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

    

           4/ Ban giám khảo (BGK): Do Ban tổ chức thành lập, thành phần gồm các họa sỹ, giảng viên hội họa trong tỉnh.

IV/ Thể lệ cuộc thi:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Các em thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi thuộc các trường tiểu học và Trường Trung học cơ sở; con em thuộc đối tượng con thương Binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng; con em cán bộ, công nhân viên chức, lao động đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định.

     - Nhóm A (nhóm học sinh Tiểu học):  Từ 6 đến 11 tuổi.

     - Nhóm B (nhóm học sinh THCS):  Từ 12 đến 16 tuổi.

2. Hình thức tham gia cuộc thiCuộc thi sẽ trải qua 02 vòng thi.

     2.1/ Vòng sơ khảo:

     - Mỗi thí sinh chỉ có thể gửi dự thi tối đa là 05 bức tranh.

     - Tranh gửi dự thi là tranh chưa được tặng giải thưởng từ năm 2012 trở về trước.

- Kích thước của tranh: khổ A3 hoặc A4.

- Hình thức: Tranh vẽ bằng các loại màu như: bột màu, màu nước, sáp, bút dạ màu v.v…( không nhận tranh vẽ bằng bút chì đen).

- Thời gian nhận tranh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2013 (những tranh gửi theo đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

- Địa điểm nhận tranh:  Phòng Văn hóa, Thể thao, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định - 86 Lê Duẩn, Tp. Quy Nhơn (Thông tin liên hệ ĐT: 0563.701219) hoặc số DĐ: 0935535566 ( gặp Chú Viễn) hoặc Truy cập website http:// nvhldbinhdinh.com.vn

*Yêu cầu bắt buộc:

Mặt sau bài dự thi, thí sinh ghi đầy đủ các thông tin sau mỗi bức tranh:  

+ Họ và tên (đối với các nhóm dự thi cần ghi rõ thông tin nhóm trưởng);

+ Ngày, tháng, năm sinh:

+ Học sinh lớp:……………………..Trường……………………………..

+ Chủ đề của bức tranh:

+ Số điện thoại liên hệ:

( Đối với những tranh gửi về dự thi nếu không ghi đầy đủ thông tin liên lạc nêu trên thì coi như bị loại )

2.2 Vòng chung kết:      

- Ban tổ chức (BTC) sẽ thông báo (gọi điện thoại trực tiếp) đến những thí sinh có tranh dự thi được vào vòng chung kết trước 10 ngày thi chung kết.

     - Buổi thi chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2013 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định;

- Chủ đề của vòng chung kết gồm có: An toàn giao thông, Biển đảo tổ Quốc ta, môi trường quanh em, sắc màu quê hương, mái trường thân yêu, Em vẽ ước mơ. Các em sẽ bốc thăm chọn ngẫu nhiên các chủ đề ban tổ chức đưa ra và vẽ trực tiếp tại chỗ.

- BTC sẽ phát giấy thi (khổ A3) trong buổi thi, đồng thời có đóng dấu, ký tên của BTC.

- Các thí sinh được chọn vào vòng chung kết tự lo chi phí đi lại, mang theo các vật dụng : bút chì, cọ, hộp màu…để sử dụng trong buổi thi chung kết.

 - BTC sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho các em ở huyện xa về dự thi chung kết không đoạt giải.

- BTC có quyền sử dụng tất cả các bài dự thi, hình ảnh liên quan đến cuộc thi cho mục đích tuyên truyền.

3. Cơ cấu giải thưởng:

+ Nhóm A: ( học sinh tiểu học)

- 01 Giải A:                                       Giấy khen + 1.000.000 đồng

- 02 Giải B:                                       Giấy khen + 700.000 đồng/giải

- 04 Giải C:                                  Giấy khen + 500.000 đồng/ giải

- 10 Giải khuyến khích :                                    300.000 đồng/ giải

+ Nhóm B: ( học sinh Trung học cơ sở)

- 01 Giải A:                                       Giấy khen + 1.000.000 đồng

- 02 Giải B:                                   Giấy khen + 700.000 đồng/giải

- 04 Giải C:                                 Giấy khen  + 500.000 đồng/ giải

- 10 Giải khuyến khích                                      300.000 đồng/ giải

* Tổng chi phí giải thưởng: 14.800.000đ

( Mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

          Ngoài ra BTC sẽ trao giải thưởng cho những tập thể, địa phương có thành tích xuất sắc, có nhiều thí sinh dự thi đạt giải.

V/ Tổ chức thực hiện:

- Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Định: Triển khai kế hoạch đến các trường tiểu học và trường Trung học cơ sở trong tỉnh.

- Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí tổ chức.

- Nhà Văn hóa Lao động có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, kinh phí, cơ sở vật chất liên quan để tổ chức cuộc thi.

VI/ kinh phí tổ chức:  

1. Dự toán kinh phí tổ chức: ( Kèm phụ bản dự toán)

2. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí hoạt động nghiệp vụ của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

- Nguồn từ đơn vị phối hợp, tài trợ.

     Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh chủ đề “ An toàn giao thông và  Biển đảo Tổ quốc talần thứ III năm 2013. Trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, BTC sẽ linh động chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC

-LĐLĐ tỉnh ( thay báo cáo);

- UBND tỉnh (thay báo cáo)

- Sở VH TT DL ( thay báo cáo)

- Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định (phối hợp)

- Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định (phối hợp)

- Nhà tài trợ cuộc thi

- Lưu VT và các phòng chuyên môn nghiệp vụ                                                       Nguyễn Thành Thư

 

Left direction
alt
alt
alt
alt
Right direction